< Terug naar het overzicht

De focus van Peter Keizer, Accountmanager ICT Clear Mind: “Ik ben Keizer, de klant is Koning!”

Bereikbaarheid

Cloud

Datanetwerken

Mobiele telefonie

Nieuws

Vaste telefonie

Veiligheid

augustus 2023

Leestijd 4 min.

Peter Keizer is een geboren Fries en -om maar meteen met de deur in huis te vallen op zijn Fries – belutsen by de mienskip (red: betrokken bij de gemeenschap). Peter fungeert als vrijwilliger bij verschillende instellingen en verenigingen en deze betrokkenheid bij de maatschappij zien we ook in zijn werk als Accountmanager ICT bij Clear Mind terug. Peter: “Experience excellence betekent voor mij de klant centraal stellen en dát bepaalt je succes als organisatie.

In dit interview vertelt hij over zijn werk als Accountmanager, maar ook over zijn jarenlange ervaring in de ICT-branche én waarom je eindgebruikers centraal moet stellen.

Van inkoop naar verkoop

Peter is sinds 2015 werkzaam bij Clear Mind. Daarvoor heeft hij ruim 26 jaar voor KPN gewerkt. “Tijdens mijn loopbaan bij KPN heb ik verschillende rollen gehad. Ik ben begonnen bij inkoop en logistieke planning en al snel vanuit mijn relatie met sales de verkoop ingerold. Waarbinnen ik ook weer verschillende functies heb bekleed. In mijn laatste jaren als regie accountmanager bij KPN Lokale Overheid had ik al veel contact met Herman Oortmann van Clear Mind. Samen hebben we voor de lokale overheidsmarkt een businesspartnership opgezet, om gemeenten in Noord-Oost Nederland optimaal te bedienen. Dat bleek zo’n succes, dat KPN landelijk met vier businesspartners ging samenwerken.” Peter gaat verder: “Nadat ik KPN had verlaten, was het haakje naar Clear Mind snel geslagen”. Inmiddels werkt Peter al ruim acht jaar voor Clear Mind.

Samen kom je verder

Peter woont zijn hele leven al in Friesland. En naast het werk is hij graag sociaal actief. Daar haalt hij veel energie uit. Al sinds zijn vijftiende jaar is hij als vrijwilliger aangesloten bij diverse culturele instellingen. “Ik ben het liefst in de natuur en vanuit die passie ook aangesloten bij de Bond Friese VogelWachten (BFVW). In het voorjaar -tijdens het broedseizoen- ben ik in mijn vrije tijd te vinden in ons toegewezen rayon. Om in samenwerking met boeren de kans aan weidevogels te bieden hun jongen groot te brengen.”

“En om terug te komen op het sociale aspect kan ik kort zijn: we leven niet alleen op deze wereld. We doen het samen, want alleen dán kom je verder. De wereld is namelijk een spiegel van jezelf, als de klant blij is ben ik dat ook”, vertelt Peter.

Samen voor succes

Het leukste aan zijn vak? “Een vraagstuk van de klant succesvol ombuigen naar een oplossing waar klant en haar gebruikers gelukkig van worden. Samen zorgen we ervoor dat we onze klanten de beste beleving bieden. Want klanten zijn bij ons geen nummer, maar mensen die wij persoonlijk kennen”, legt Peter uit. “Iedere dag gaan we samen voor succes. Een gezamenlijk doel, waarvoor we graag die extra stap zetten. Is er een probleem, dan lopen we daar zeker niet voor weg, maar pakken we onze verantwoordelijkheid. En het ontzorgen van klanten gaat alleen als er vertrouwen is en er binnen een organisatie optimaal wordt samengewerkt.”

Experience excellence: de klant staat altíjd centraal

“Ik vind het belangrijk dat je de ander -in mijn geval vaak de klant- centraal stelt. Vanuit het bedrijfsproces van de klant meedenken naar de meest passende oplossing. Daarbij is het belangrijk om de eindgebruiker niet uit het oog te verliezen. Want succes krijg je als de aangeboden oplossing bijvoorbeeld bijdraagt aan het efficiënter kunnen uitvoeren van het werk. En of het nu de klant is of onze eigen organisatie, beide zijn op zoek naar onderscheid in de markt.”

Peter vervolgt: “Ik zeg weleens: ik ben Keizer, maar u als klant bent Koning. En zo is het bij Clear Mind. Adoptie en de meerwaarde die eindgebruikers ervaren om hun werk efficiënt uit te voeren staan altíjd voorop. Samen sparren over wat de beste oplossing is en ook daadwerkelijk past bij de organisatie. Want door medewerkers centraal te stellen, kom je tot een oplossing die werkt. Immers zij bepalen of een gekozen oplossing toegevoegde waarde geeft in het werk wat zij verrichten. Je kunt als organisatie zelf wel van alles vooraf bedenken, maar als de eindgebruiker hier niet achter staat, schiet je mis. En dát is zonde! Want een ICT-oplossing moet medewerkers helpen hun werk efficiënter te doen en niet averechts werken. Daarbij is vertrouwen een belangrijk aspect bij het ontzorgen van een klant.”

Bent u benieuwd wat Peter voor uw organisatie kan betekenen? Neem hier vrijblijvend contact met ons op.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op

Clear Mind Regisseurs

Peter Keizer

Consultant